Vintilă HORIA (1915-1992)
Emil HUREZEANU (1955-)
Secțiune în continuă actualizare