Fotografiile au fost realizate în perioada 2006 – 2007 la:

  • Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de la Jilava
  • Arhiva Ministerului Sănătăţii
  • Arhivele Naţionale Istorice Centrale
  • Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Constanţa
  • Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Cluj
  • Arhiva Ministerului Justiţiei
  • Biblioteca Consiliului Legislativ
  • Biblioteca Academiei Române
  • Biblioteca Centrală Universitară

Selecţie realizată de Mihai Burcea, expert la Serviciul investigaţii speciale – IICCR.