În perioada 4-5 septembrie 2008, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Fundaţia Konrad Adenauer şi Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România, a organizat cursul de prefecţionare O istorie a comunismului.
La cursul găzduit de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” au participat 30 de profesori de istorie din întreaga ţară. Scopul acestui training a fost popularizarea în rândul cadrelor didactice a metodelor specifice de predare a istoriei comunismului. Cu această ocazie au fost prezentate în premieră atât programa şcolară cât şi suportul didactic aferente cursului opţioanal O istorie a comunismului. Acest curs este destinat ciclului liceal şi este introdus începând cu anul şcolar 2008-2009.
Printre lectorii invitaţi să conferenţieze în cadrul acestui eveniment s-au numărat: Uwe HILLMER de la Forschungsverbund SED-Staat de la Freie Universitaet din Berlin, Mihai Stamatescu, profesor de istorie şi autor al manualului, Raluca Grosescu, şef Serviciu cercetare-documentare în cadrul IICCR, autor al manualului, Liliana PREOTEASA, Director General Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar în cadrul MECT.