UPDATE. Termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de proiecte legate de istoria comunismului românesc s-a încheiat. Vineri, 24 februarie, va fi publicată pe site lista completă a proiectelor înscrise. Rezultatele vor fi anunţate pe 28 februarie 2017.

*

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) organizează în perioada 20 octombrie 2016 – 10 februarie 2017 a doua ediție a concursului de proiecte despre istoria comunismului românesc, adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de cetăţenia sau naţionalitatea acestora.

Prin acest concurs, IICCMER îşi propune să finanţeze un număr de maximum 3 proiecte, fiecare în valoare de până la 5.000 de euro. Aplicanţii pot înscrie o gamă variată de propuneri precum evenimente educaționale, conferințe, dezbateri, mese rotunde, expoziții sau alte proiecte artistice.

Este încurajată alegerea unui public țintă activ (elevi, studenți, doctoranzi etc.), dar și unul format din foști deținuți politici sau alte categorii de opozanţi ori dizidenți politici, precum și urmașii acestora. În cazul în care există alte parteneriate în vederea implementării proiectelor, acestea trebuie precizate în aplicaţie.

Dosarul de participare la concurs trebuie să cuprindă:

  1. Pentru persoane fizice: o copie după actul de identitate;
    Pentru persoane juridice: o copie după temeiul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  2. Curriculum Vitae – pentru aplicantul persoană fizică / pentru persoana sau persoanele fizice desemnate de aplicantul persoană juridică să implementeze proiectul – conform modelului anexat.
  3. Modelul de propunere de proiect anexat, completat cu datele proiectului propus;
  4. Alte documente prevăzute pentru situații speciale în cuprinsul prezentului regulament sau cerute de IICCMER drept informații suplimentare.

În cazul în care un participant doreşte să înscrie în concurs mai multe proiecte, acesta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare dintre ele. Un participant poate înscrie în concurs maximum 3 proiecte. Dosarele de participare la concurs pot fi depuse la sediul IICCMER din Bucureşti, Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 5, ap. 11, sector 2, în perioada 20 octombrie 2016 – 10 februarie 2017, de luni până vineri, între orele 9.00 – 17.00. Dosarul de participare la concurs se consideră depus în termen și în cazul în care a fost trimis prin curier sau poștă, prin scrisoare recomandată, cu îndeplinirea condițiilor din regulament.

Aplicaţiile vor fi evaluate de către Comitetul Director al IICCMER, iar rezultatele vor fi anunţate pe site-ul instituției cel mai târziu pe 6 martie 2017. Selecţia va avea la bază criteriile specificate în Regulamentul oficial, iar proiectele trebuie să se desfășoare până la sfârșitul lunii octombrie 2017.

Concursul de Proiecte 2016 – 2017 este organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail alin.muresan@www.iiccmer.ro.

Descarcă Regulamentul concursului

Descarcă Model de proiect

Descarcă Model Curriculum Vitae