Editura internaţională Lit a publicat volumul Countryside and Communism in Eastern Europe. Perceptions, Attitudes, Propaganda de Sorin Radu şi Cosmin Budeancă (eds.), care cuprinde lucrările prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale cu acelaşi nume, desfășurată la Sibiu în septembrie 2015, și la care IICCMER a fost co-organizator.

Lucrarea oferă o perspectivă comparativă a transformărilor comuniste care au avut loc în mediul rural din câteva țări ale fostului „bloc sovietic”, concentrându-se, în principal, asupra organizării și practicilor politice, a reformelor agrare și colectivizării agriculturii, a schimbărilor sociale și de mentalitate, a instrumentelor și metodelor politice prin care regimurile comuniste au încercat transformarea satului, agitația și propaganda, a reprezentărilor lumii rurale în discursul oficial și în propaganda culturală, a metodelor de constrângere și rezistență. Cuprinsul volumului poate fi consultat aici.

Volumul Countryside and Communism in Eastern Europe. Perceptions, Attitudes, Propaganda este disponibil pe site-ul editurii Lit.