UPDATE (20 decembrie 2017): Rezultatele etapei practice a concursului pentru identificarea a doi colaboratori pentru prestare de servicii de cercetare arhivă la CNSAS


UPDATE (15 decembrie 2017): Rezultatele evaluării dosarelor în cadrul concursului pentru identificarea a doi colaboratori pentru prestare de servicii de cercetare arhivă la CNSAS

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunță lansarea unui concurs în vederea identificării a maxim doi colaboratori în cadrul unui proiect cu privire la trecerea ilegală a frontierei de stat a României în timpul regimului comunist. Activitatea va fi remunerată şi va consta în documentarea în arhiva CNSAS, cu un program de lucru de 4 ore/zi lucrătoare.

Concursul va fi compus din evaluarea dosarului și o probă practică, în cadrul căreia vor fi verificate aptitudinile candidaților în raport cu atribuțiile postului.

În jurizarea dosarelor de concurs, comisia va lua în considerare următoarele criterii: buna cunoaștere a limbii române; studii în domeniul științelor sociale; interese academice; alte proiecte de cercetare ale candidatului finalizate sau în curs de desfășurare; publicații, participări la conferințe etc. (dacă este cazul).

În cadrul probei practice candidații vor primi un dosar de arhivă, din care vor trebui sa extragă și să prelucreze informațiile relevante. Toți candidații vor lua parte în prealabil la un instructaj. Criteriile de evaluare folosite în cadrul probei practice sunt: calitatea muncii prestate per total, selecția informațiilor relevante și calitatea prelucrării acestora.

Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să trimită: un CV, o copie după actul de identitate şi formularul de aplicație (atașat acestui anunț) pe adresa ionut.marcu@www.iiccmer.ro până cel târziu pe data de 14.12.2017, ora 17.00.

Calendarul concursului

  1. Lansarea concursului: 07.12.2017
  2. Perioada de aplicare la concurs: 07.12 – 14.12.2017.
  3. Evaluarea aplicațiilor: 15.12.2017.
  4. Anunțarea candidaților selectați pentru proba practică: 15.12.2017.
  5. Desfășurarea probei practice: 18.12.2017.
  6. Anunțarea rezultatelor finale: 19.12.2017.

Prin trimiterea aplicației pentru concurs candidații declară implicit că sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului de concurs.

Formularul de aplicație poate fi descărcat aici.

Regulamentul concursului este disponibil aici.