Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) organizează anul acesta prima ediție a Concursului de manuscrise „Teze de doctorat pe subiecte de istorie recentă”. Concursul se adresează celor care au obținut în ultimii ani titlul de doctor în cadrul disciplinelor istorie, științe politice, sociologie, litere, ș.a., cu teze care abordează subiecte de istorie recentă.

IICCMER își propune publicarea a trei cele mai bune manuscrise participante la concurs. Selecția manuscriselor se va face în două etape, după cum urmează: prima etapă va consta în verificarea eligibilității și jurizarea manuscriselor de către o Comisie formată din cercetători ai institutului; a doua etapă va presupune evaluarea manuscriselor declarate eligibile de către referenți științifici externi.

Perioada de înscriere: 20 iulie-15 septembrie 2020.

Dosarul de participare la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente, în format electronic:

(1) Copie după actul de identitate al autorului.

(2) Un Curriculum vitae la zi (model EuroPass).

(3) Formularul de înscriere la concurs disponibil aici.

(4) Manuscrisul tezei de doctorat în format electronic (.doc, .docx, .pdf).

(5) Copie a diplomei de doctor (sau copie a adeverinței care atestă dobândirea titlului de doctor).

(6) Declarație pe proprie răspundere că manuscrisul reprezintă în totalitate creația autorului și că nu a mai fost publicat anterior.

(7) Două recomandări din partea unor membri ai comunității academice și/sau științifice.

Depunerea dosarelor de participare la concurs se face online, pe adresa office@www.iiccmer.ro, cu menționarea în corpul subiectului: „Propunere concurs manuscrise teze de doctorat”.

Detalii complete legate de obiectivele și durata concursului, condițiile de participare, procedura de înscriere la concurs, procedurile de jurizare și de evaluare externă a manuscriselor se regăsesc în Regulamentul concursului, disponibil aici.