Programul de burse pentru masteranzi, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în perioada noiembrie 2014 – iulie 2015, s-a încheiat vineri, 17 iulie 2015, cu prezentarea lucrărilor de cercetare ale bursierilor asupra perioadei istorice 1944 – 1989.

Au fost susţinute următoarele lucrări:

 • Andrei Avram: Receptări politico-ideologice ale lui Emil Cioran: 1954-1988;
 • Petronela-Carmen Bădură: Cenzura în bibliotecile româneşti în perioada comunistă. Studiu de caz – Cartea din fondul secret al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Mihaela Botnari: Propaganda culturală A.R.L.U.S. Prietenia cu Uniunea Sovietică şi discursul ideologico-literar. Studiu de caz: Cultul eroilor sovietici în propaganda A.R.L.U.S.;
 • Ionuţ Filipescu: Aspecte ale mediului universitar în timpul lui Gheorghiu Dej (1948-1958);
 • Eugen Gabor: Social-democraţia românească în exil;
 • Silvian-Emanuel Man: Mişcări studenţeşti anticomuniste în România anilor 1944-1948;
 • Lavinia-Teodora Sabou: Efecte psihologice ale mediului concentraţionar asupra deţinuţilor sau despre nebunie în memorialistica detenţiei;
 • Diana Secară: Structuri asociative, teme şi mijloace ale propagandei comuniste între naţional şi local. Studiu de caz asupra centrului universitar Cluj-Napoca (1956-1959).

Scopul principal al programului de burse pentru masteranzi a vizat dezvoltarea ariei cercetării comunismului din România. IICCMER a pus la dispoziţia tinerilor cercetători un număr de 10 burse în valoare netă de 800 lei pe lună, acordate pe durata unui an universitar. Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidaţi a trebuit să se încadreze în următoarele direcţii de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă:

 • Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist şi mişcarea de rezistenţă.
 • Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului communist.
 • Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist.
 • Bursa „Corneliu Coposu”: Viaţa cotidiană în timpul regimului comunist din România.
 • Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

Beneficiind de coordonarea cercetătorilor IICCMER şi de accesul la resursele Institutului, bursierii au avut şansa de a-şi aduce contribuţia la activitatea de cercetare a trecutului recent, precum şi de a studia geneza şi proliferarea ideologiei comuniste în spaţiul românesc.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la programul de burse derulat de IICCMER, vă rugăm să ne contactaţi la e-mail office@www.iiccmer.ro sau la numărul de telefon 021 316 7565.