București, 27 mai 2019. Școala de Vară de la Sinaia, ediția a III-a, este dedicată exilului românesc postbelic din Franța, fiind organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în parteneriat cu Institutul Cultural Român (ICR) și Muzeul Național Peleș.  Evenimentul, care va avea loc în perioada 6-11 iulie 2019, are drept scop cunoașterea și înţelegerea fenomenului anticomunist postbelic în rândul tinerilor români din ţară şi străinătate.

Programul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor din unitățile de învățământ din România, publice sau private, acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ori din diaspora (Europa), vorbitori de limba română, care dezvoltă sau intenționează să realizeze proiecte pe tema exilului românesc postbelic sau a aspectelor adiacente.

Obiectivul acestei ediții constă pe de o parte în recuperarea istoriei şi valorificarea contribuţiei culturale a exilului românesc din Franța la patrimoniul cultural francez, iar pe de altă parte la cunoașterea intelectualilor români și a principalelor evenimente care se înscriu în istoria exilului anticomunist din Franța.

Căutăm tineri care înțeleg că pentru a putea vorbi în viitor despre românii plecaţi după 1990 e necesară cunoaşterea fenomenului exilului românesc şi toate experiențele de viață ale românilor plecaţi din ţară din motive politice până în 1989.

Înscrieri: 27 mai – 23 iunie 2019

Perioada de evaluare a aplicațiilor: 24-25 iunie 2019

Anunțarea rezultatelor: 26 iunie 2019

Înscrierile se vor realiza pe bază de dosar, care trebuie să cuprindă:

  • Fișa de înscriere completată, semnată și scanată
  • CV actualizat
  • Scrisoare de motivație în care se vor detalia interesul pentru exilul românesc postbelic și eventualele intenții de cercetare pe această temă

Materialele vor fi trimise în limba română, în format PDF, iar denumirea fișierelor va avea următorul format, după caz: Fisa de înscriere_NUME_PRENUME, CV_NUME_PRENUME, Scrisoare de motivație_NUME_PRENUME.

Dosarul de înscriere va fi trimis la următoarea adresă de e-mail: mihaela.toader@www.iiccmer.ro

Numărul maxim de participanți este de 16, după cum urmează:

  • 8 participanți din România, cărora le vor fi acoperite costurile de transport, masă şi cazare
  • 8  participanți din Europa, cărora le vor fi acoperite costurile de masă şi cazare. Onorariul de 300 euro brut va fi achitat integral de către Institutul Cultural Român (ICR), după finalizarea Școlii de Vară, conform condițiilor din regulament.

În urma participării la Școala de Vară, studenții din străinătate (Europa) selectați vor avea obligația de a redacta un eseu (între 2.000-6.000 cuvinte, font Times New Roman 12, spațiere 1.5 rânduri), care va fi transmis organizatorilor spre publicare, la o dată ulterioară, care va fi comunicată, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019. Publicarea materialelor va presupune un alt proces de selecție, care nu face obiectul acestei aplicații.

Descarcă REGULAMENTUL

Descarcă FIȘA DE ÎNSCRIERE

UPDATE: Rezultate