Şcoala de vară de la Sinaia Exilul românesc postbelic, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în parteneriat cu Institutul Cultural Român (ICR), are ca scop cunoașterea și înţelegerea fenomenului anticomunist postbelic în rândul tinerilor români din ţară şi străinătate.

Programul se adresează studenților care urmează studii masterale sau doctorale din unitățile de învățământ din România, publice sau private, acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ori din diaspora (Europa), vorbitori de limba română, care dezvoltă sau intenționează să realizeze proiecte pe tema exilului românesc postbelic sau a aspectelor adiacente.

Obiectivul școlii de vară constă în recuperarea istoriei şi valorificarea contribuţiei culturale a exilului, ca fir conductor care trece peste decupajele de ordin cronologic ori politic, transformându-se, reinventându-se, adaptându-se în permanență noilor realități. Exilul românesc are o legitimitate istorică şi morală de la care diaspora ar putea să se revendice.

Căutăm tineri care înțeleg că pentru a putea vorbi în viitor despre românii plecaţi după 1989 e necesară cunoaşterea fenomenului exilului românesc şi toate experiențele de viață ale românilor plecaţi din ţară din motive politice până în 1989.

Înscrieri: 14 iunie-2 iulie 2017

Perioada de evaluare a aplicațiilor: 3-5 iulie 2017

Anunțarea rezultatelor: 6 iulie 2017

Înscrierile se vor realiza pe bază de dosar, care trebuie să cuprindă:

  • Fișa de înscriere completată, semnată și scanată
  • CV actualizat
  • Scrisoare de motivație în care se vor detalia interesul pentru exilul românesc și eventualele intenții de cercetare pe această temă.

Materiale trebuie să fie trimise în limba română, în format PDF, iar denumirea fișierelor va avea următorul format după caz: Fisa de înscriere_NUME_PRENUME, CV_NUME_PRENUME, Scrisoare de motivație_NUME_PRENUME.

Dosarul de înscriere va fi trimis online la adresa de e-mail mihaela.toader@www.iiccmer.ro.

Numărul maxim de participanți este de 15, după cum urmează:

  • 8 participanți din România, cărora le vor fi acoperite costurile de transport, masă şi cazare,
  • 7 participanți din Europa, cărora le vor fi acoperite costurile de masă şi cazare. Onorariul de 300 euro va fi achitat integral de către Institutul Cultural Român (ICR), după finalizarea Școlii de vară, conform condițiilor din regulament.

În urma participării la Școala de Vară, studenții selectați vor avea obligația de a redacta un eseu (între 2.000-6.000 cuvinte, font Times New Roman 12, spațiere 1.5 rânduri), care va fi transmis organizatorilor spre publicare, la o dată ulterioară, care va fi comunicată, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2017. Publicarea materialelor va presupune un alt proces de selecție, care nu face obiectul acestei aplicații.

REGULAMENTUL concursului şi FIŞA DE ÎNSCRIERE sunt disponibile pe site-urile www.iiccmer.ro și www.icr.ro, precum şi în reţeaua institutelor culturale române din statele europene. Prin depunerea dosarului de concurs, candidații acceptă că au citit, înțeles și acceptat condițiile prevăzute în Regulament și Fișă.


Rezultate

Datorită timpului limitat, comisia de jurizare a aplicaţiilor pentru participarea la Şcoala de vară de la Sinaia „Exilul românesc postbelic” a fost formată din trei membri: domnul Daniel Nica, care a reprezentat Institutul Cultural Roman, domnul Adrian Niculescu, vicepreşedinte IICCMER, şi doamna Mihaela Toader, expert IICCMER şi coordonator al proiectului Şcolii de vară de la Sinaia. Rezultatele finale se regăsesc mai jos. Aplicanții declaraţi admişi vor fi contactați în zilele următoare pentru definitivarea detaliilor de participare.

Nr. crt.

Nume

Prenume

Admis/Respins

1.

Anghel

Valentin

Neeligibil

2.

Băzăvan

Adrian

Admis

3.

Constantin

Alin Theodor

Admis

4.

Dragomir

Radu-Tudor

Neeligibil

5.

Drăghici

Ancuţa-Evelina

Neeligibil

6.

Fronie

Anca Andreea

Respins

7.

Galeş

Iuliana

Respins

8.

Grigore

Robert Florin

Neeligibil

9.

Iamandi

Valeria Daniela

Respins

10.

Morariu

Iuliu-Marius

Admis

11.

Olah

Roland

Admis

12.

Pădurean

Bianca

Admis

13.

Pădurean

Ioan-Claudiu

Admis

14.

Rotaru

Roxana Beatrice

Admis

15.

Sipoş

Cosmin

Neeligibil

16.

Truţă

Eugen Adrian

Respins

17.

Văsii

Andrada

Admis

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Admis/Respins

1.

Calamassi

Edoardo

Admis

2.

Magistris

Stefano

Admis

3.

Maragno

Giulia

Respins

4.

Menna

Andrea

Admis

5.

Russo

Rosaria

Admis

6.

Stojcheski

Cele

Admis

7.

Volpato

Mattia

Admis

8.

Zanellato

Matteo

Admis