Întrebări frecvente2021-02-08T11:24:26+02:00

Întrebări frecvente

IICCMER organizează cursuri de pregătire pentru cadrele didactice ?2021-01-08T01:01:03+02:00

Da, peste 300 de profesori au beneficiat până acum de  cursuri de perfecționare.

IICCMER participă la săptămâna „Școala Altfel”?2021-01-08T01:05:41+02:00

Da, la solicitarea cadrelor didactice interesate, IICCMER organizează diferite programe dedicate elevilor din clasele IX-XII.

IICCMER pune la dispoziție materiale auxiliare pentru uzul elevilor și a cadrelor didactice?2021-01-08T01:04:53+02:00

Da, inclusiv prin intermediul site-ului wwww.iiccmer.ro, IICCMER pune la dispoziția tuturor celor interesați o varietate de materiale auxiliare, atât ghiduri de predare, cât și documente de arhivă, interviuri, fotografii etc. Toate materialele sunt în acces liber.

IICCMER este instituție gazdă pentru studenții care doresc să efectueze stagiul obligatoriu de practică?2021-01-08T01:03:21+02:00

Da, IICCMER organizează periodic stagii pentru studenții care doresc să efectueze practica de specialitate în cadrul instituției. Anunțurile sunt publicate pe site-ul www.iiccmer.ro și pe pagina de Facebook a IICCMER.

Experții IICCMER pot participa, la invitația instituțiilor de învățământ acreditate, la sesiuni științifice/școli de vară/ateliere ?2021-01-08T01:11:12+02:00

Da, experții pot fi invitați să participe la diferite evenimente organizate de terți, apelând la datele disponibile în pagina „Contact” de pe site-ul www.iiccmer.ro.

Participanții, elevi și/sau profesori, la diferitele evenimente, workshop uri, concursuri, organizate de IICCMER, primesc diplome de participare?2021-01-08T01:11:35+02:00

Da, toți participanții la evenimentele organizate de IICCMER primesc diplomă sau adeverință care atestă contribuția elevului și/sau a cadrului didactic.

Go to Top