Workshop: „Istoria comunismului într-o săptămână. Povești, percepții, trăiri.”

Lector: Irina Hasnaș Hubbard, artist plastic, educator muzeal

Descriere:

Scopul includerii workshop-urilor în programul Școlilor de Vară este de a schimba dinamismul activităților studenților: de a interacționa nemijlocit, pe lângă dialogul sau dezbaterile cu lectorii – conferențiari și, în plus, de a-și exprima propriile păreri în legătură cu informațiile primite sau discutate în timpul Școlii.

Workshopul a avut ca obiectiv crearea unei povești/ story despre comunism cu mijloacele teatrului de umbre.

Teatrul de umbre este o metodă folosită cu succes în pedagogia muzeală. Ea facilitează lucrul în echipă, exercitarea unor abilități practice, de manualitate, organizarea și etapizarea planului de lucru.

Elevilor li s-a solicitat să se mobilizeze încă de la începutul Scolii, pregătind parte din materialul de lucru pentru acest atelier. Astfel, au fost rugați să realizeze aproximativ 60 de fotografii pe tot parcursul Școlii ca într-un jurnal foto, colecționând imagini cu persoane, peisaje, documente și idei, sentimente, mărturii.

Aceste fotografii au fost sursă de inspirație și materie primă pentru narațiunea teatrului lor de umbre.

Elevii s-au împărțit pe grupe de lucru, după cum au fost atrași sau capabili să se exprime – ei și-au luat rolul de scenariști, desenatori, sunetiști, scenografi, actori.

Avantajul unui asemenea atelier a fost că toți s-au implicat în proiect și toți au fost parte din casting, iar la sfârșit s-au aplaudat unii pe alții.