Realizarea Micii Uniri, prin alegerea concomitentă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza ca principe, atât al Moldovei, cât și al Țării Românesti.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost o perioadă benefică pentru viitorul țării. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului Parlament unic al României şi a primului guvern unitar, prin reformele sale – adoptarea primei Constituții românești, reforma electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, a învățământului -, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a României.