Se întâmpla pe 19 aprilie:

1954: La Plenara Comitetului Central al PMR din 19 aprilie 1954, s-a decis desființarea funcției de conducere de secretar general și înființarea unui secretariat format din 4 membri și condus de un prim-secretar. În perioada aprilie 1954-octombrie 1955 funcția de prim-secretar a fost deținută de Gheorghe Apostol.

*

1972: A fost desființat Consiliul Securității Statului. Atribuțiile și personalul său au fost preluate de Ministerul Afacerilor Interne. În cadrul Ministerului de Interne s-a creat o instituție separată, Departamentul Securității Statului.

*

1985: La Plenara CC al PCUS din 19 aprilie 1985, președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov a lansat un program de reforme economice și sociale (definite prin conceptul de reformare, “uskorenie”-accelerare). Reformele propuse vizau creșterea venitului național, creșterea calității produselor, rezolvarea problemelor locuințelor și a aprovizionării cu alimente. Ulterior, conceptul “uskorenie” a fost înlocuit cu conceptul mai complex de “perestroika” – reconstrucție, care avea să definească “noul curs” propus în 1985 de Gorbaciov, pentru reformarea economică și socială a Uniunii Sovietice.